OPA Astrology Store LogoΑΝΤΙΣΚΙΑ

Posted in Greek

ΑΝΤΙΣΚΙΑ

του Richard Smoot

Μετάφραση Άντζελα Τίκη

Μεγάλο μέρος της Αστρολογίας εστιάζει στις εξωτερικές μας πράξεις και την εσώτερη ψυχολογική διασύνδεση. Οι άνθρωποι όμως είναι πολύ πιο σύνθετοι από αυτούς τους δύο τομείς. Η πεποίθηση μου είναι πως αφορά το ταξίδι της ανθρώπινης ζωήςπροκειμένου να εξερευνήσει κάποιος όλες τις πλευρές μιας εμπειρίας. Αρκετά από αυτά τα βαθύτερα ανθρώπινα στοιχεία μπορούν να ανιχνευτούν χρησιμοποιώντας τα σημεία της Αντί-σκιάς.

Η εξερεύνηση των ανθρώπινων εμπειριών στο πλήρες εύρος τους ενέχει πολλά περισσότερα από τις κοινωνικές δράσεις της καθημερινότητας μας. Για να καταλάβουμε «πλήρως» τον εαυτό μας, χρειάζεται να φτάσουμε σε περιοχές της ύπαρξης και των εμπειριών. Στο συμβουλευτικό μας έργο, η Αντισκιά μπορεί να είναι χρήσιμη προκειμένου να ανακαλύψουμε και να ερμηνεύσουμε τις κρυφές πτυχές της προσωπικότητας. Επιπλέον, μπορούμε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας στις ευάλωτες στιγμές τους να αποσαφηνίσουν, πότε και πως μπορούν να αποκαλυφθούν αυτά τα κρυφά χαρακτηριστικά.

Γνωστά και ως «Σημεία Ηλιοστασίου», η Αντισκιά των πλανητών εκπροσωπεί την σκιά και την αντανάκλαση του εαυτού μας. Η γνώση και η χρήση της Αντισκιάς χρονολογείται από την εποχή του Πτολεμαίου και του Ιούλιου Φιρμίκου Ματέρνου (Julius Firmicus Maternus). (1) Οι Σκιές και οι Αντανακλάσεις είναι αρχετυπικά ως προς το γεγονός ότι σε όλα τα βάθη του χρόνου, κάθε κοινωνία έχει μια συσχέτιση και συμβολική αναφορά στις σκιές και τις αντανακλάσεις. Πιο πρόσφατα, οι «σκιές» της ανθρώπινης ψυχής περιγράφονται από τον Καρλ Γιούνγκ – Carl Jung. (2)

Μια σκιά ή μια αντανάκλαση, δεν είναι ένα αληθινό αντικείμενο, αλλά μια αναπαράσταση και μια ερμηνεία ενός αντικειμένου. Αυτό ακριβώς δηλώνει και η Αντισκιά σε έναν χάρτη. Είναι μια αναπαράσταση ασυνείδητων αντισταθμιστικών αξιών σε εκείνες που κατέχει η συνειδητή προσωπικότητα. Η «σκιά» συχνά αντιπροσωπεύει την σκοτεινή πλευρά ενός ατόμου – εκείνες τις πτυχές που υπάρχουν μεν, αλλά δεν φαίνονται συνήθως. Το να γνωρίζουμε τη σκιά μας, σημαίνει να γνωρίζουμε τις διαστάσεις του εαυτού μας που μπορούμε να εξερευνήσουμε.

Είναι σημαντικό να επισημάνουμε πως τα σημεία της Αντισκιάς είναι απλά σημεία. Δεν συνδέονται με την οικοθεσία ή τους κυβερνήτες και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατ’ αυτόν τον τρόπο στην ερμηνεία τους. Τα σημεία της Αντισκιάς είναι μονάχα ευαίσθητες επαφές απ’ όπου μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες σε σχέση με τον εσωτερικό μας εαυτό, τις ορμές μας (libido), anima και animus (θηλυκό και αρσενικό πνεύμα αντίστοιχα). (3)

Η Σκιά είναι το κατώτερο μέρος μιας προσωπικότητας. Είναι το σύνολο όλων των προσωπικών και συλλογικών ψυχικών στοιχείων, τα οποία, εξ’ αιτίας της ασυμβατότητας (ασυμφωνίας) με την επιλεγμένη συνειδητή στάση, στερούνται την έκφραση της ζωής και επομένως συν-ενώνονται σε μια σχετικά αυτόνομη «θρυμματισμένη προσωπικότητα», και με αντιθετικές τάσεις απέναντι στο υποσυνείδητο. Η σκιά συμπεριφέρεται αντισταθμιστικά στη συνείδηση. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματά της μπορεί να είναι θετικά αλλά και αρνητικά.

Επειδή η αντανάκλαση δεν είναι αληθινό αντικείμενο, είναι διαφορετική από μια σκιά, με την έννοια ότι η αντανάκλαση δείχνει την πραγματικότητα που υπάρχει εσωτερικά σε ένα άτομο καθώς αλληλεπιδρά με τον εξωτερικό κόσμο. Η αντανάκλαση παραμορφώνεται από τον παρατηρητή δια μέσω της δικής του προσωπικότητας και τις συλλογικές εμπειρίες του παρελθόντος.Όταν ενεργοποιούνται από διέλευση ή πρόοδο, τα σημεία της Αντισκιάς μπορούν να εμφανιστούν σε συνειδητή μορφή και το άτομο μπορεί να «παρεκτραπεί», και συχνά να θεωρηθεί από την κοινωνία ότι επιδεικνύει «ανώμαλη» ή «αντικοινωνική» συμπεριφορά. Παρ’ όλα αυτά, είναι σημαντικό να γνωρίσουμε και να κατανοήσουμε τον σκιώδη εαυτό μας. Ο σκιώδης εαυτός αποκαλύπτεται σαν, να εκφράζουμε τον ζωώδη και αρχέγονο εαυτό μας, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας τις κοινωνικές συμβάσεις ή τους κανόνες. Κάποιες αξιοσημείωτες (κι όχι με καλό τρόπο) δημόσιες εμφανίσεις που μας τράβηξαν το ενδιαφέρον από τους Britney Spears, Charlie Sheen, Tiger Woods, Lindsey Lohan και Whitney Houston, έγιναν σε φάση που τα σημεία της Αντισκιάς τους ήταν ενεργοποιημένα είτε από διελεύσεις είτε από προόδους.

Για εμάς τους Αστρολόγους, αυτό σημαίνει πως μπορούμε να προσδιορίσουμε χρονικές περιόδους στον χάρτη ενός πελάτη όπου, το στρες ή άλλες συνθήκες μπορούν να αποκαλύψουν μια αντίδραση, η οποία φαίνεται να είναι «εκτός» της προσωπικότητας του.Αυτό θα μπορούσε να είναι μια προθέρμανση στην ανάπτυξη μηχανισμών αντιμετώπισης για την ολοκλήρωση των αλλαγών της προσωπικότητας.

Αυτές οι περίοδοι είναι σημαντικές καθώς, μας επιτρέπουν να βιώσουμε τον πλήρη εαυτό μας και να κερδίσουμε μια βαθύτερη κατανόηση όλου του εύρους της ανθρώπινης εμπειρίας μας. Την Αντισκιά ενός πλανήτη μπορούμε να την βρούμε σε έγκριτα αστρολογικά λογισμικά όπωςτο Sirius, το Kepler, και το Solar Fire. Μπορεί κάποιος να βρει τις Αντισκιές και με μια απλή μέθοδο: Ακολουθεί ένα γράφημα μεταφοράς και λήψης των σημείων Αντισκιάς.

antisciaΚοιτώντας το ζωδιακό γράφημα, το ζώδιο του Κριού έχει την Αντισκιά του στο ζώδιο της Παρθένου, και το αντίστροφο. Το ίδιο ισχύει και στον άξονα Ταύρου/Λέοντα και Διδύμων/Καρκίνου. Πάνω από τον ορίζοντα Ωροσκόπου/Δύσης, οι Ιχθύες έχουν Αντισκιά στο ζώδιο του Ζυγού και αντίστροφα. Το ίδιο ισχύει για τον Σκορπιό/Υδροχόο και Τοξότη/Αιγόκερω.

Σε ένα γράφημα απόκλισης (παρακάτω) μπορεί κανείς να δει πώς η ετήσια διαδρομήΒορρά/Νότου του Ήλιου συνιστούν την Αντισκιά ή το ζώδιο του Ηλιοστασίου.Το Ηλιοστάσιο σημαίνει Ήλιος + Στάση. ***Solstice στα αγγλικά από το

λατινικό solstitium, που έχει την ίδια ερμηνεία που παραθέσαμε παραπάνω.

Για να υπολογίσετε την Αντισκιά, επιλέξτε έναν πλανήτη και το ζώδιο στο οποίο βρίσκεται, και σημειώστε τις μοίρες και τα λεπτά του πλανήτη. Βρείτε την αντίστοιχη Αντισκιά και αφαιρέστε από τις 30 μοίρες την θέση του πλανήτη. Το αποτέλεσμα θα σας δώσει τις μοίρες και τα λεπτά της Αντισκιάς του πλανήτη. Κάντε το ίδιο για όλους τους πλανήτες και τις ακμές, και θα έχετε τις Αντισκιές και τα ευαίσθητα σημεία. Παραθέτω δύο παραδείγματα:

Ας υποθέσουμε ότι έχετε την Αφροδίτη σας στην 13.47′ του Λέοντα και θέλετε να βρείτε την Αντισκιά της. Σημειώστε πως για τον Λέοντα είναι το ζώδιο του Ταύρου. Πάρτε 29.60 (30 μοίρες) μείον 13.47′ και το αποτέλεσμα είναι 16.13′ του Ταύρου ως το σημείο Αντισκιάς της γενέθλιας Αφροδίτης σας. Διελεύσεις και πρόοδοι στην 16.13′ του Ταύρου θα ενεργοποιήσουν σκιώδη ή αντανακλαστικά χαρακτηριστικά της γενέθλιας Αφροδίτης, σύμφωνα με τον τύπο των όψεων και τη φύση της διέλευσης ή/και της προόδου. Να θυμάστε πως η Αντισκιά είναι απλά ένα σημείο και δεν απασχολεί οικοθεσία και πλανητικές κυβερνήσεις. Εάν ο Ουρανός τετραγωνίζει το σημείο της Ανισκιάς, ίσως να υπάρχει μια έντονη παρόρμηση για ερωτική αλληλεπίδραση, γρήγορη απώθηση ή έλξη για κάποιον, ή θα μπορούσε να αναστατωθεί η αίσθηση της αρμονίας και της συμβατότητάς σας, ιδιαίτερα στους τομείς που η γενέθλια Αφροδίτη κυβερνά.
Εδώ είναι ένα ακόμη παράδειγμα. Ο γενέθλιος Ήλιος σας είναι στις 9.44′ των Διδύμων και θέλετε να βρείτε την Αντισκιά του. Σημειώστε πως για τους Διδύμους η Αντισκιά βρίσκεται στον Καρκίνο. Πάρτε 29.60 (30 μοίρες) μείον 9.44′ και η απάντηση είναι πως η Αντισκιά του Ήλιου σας είναι η 20.16΄του Καρκίνου. Οποιαδήποτε σημαντική διέλευση και/ή πρόοδος στην 20.16΄του Καρκίνου θα ενεργοποιήσουν τα σκιώδη ή αντανακλαστικά χαρακτηριστικά του Ήλιου σύμφωνα με τον τύπο των όψεων και τη φύση της διέλευσης ή/και της προόδου. Ας υποθέσουμε πως σε κάποια στιγμή, η Αφροδίτη κάνει σύνοδο με την Αντισκιά του Ήλιου. Κάποιος θα μπορούσε να βιώσει μια έντονη αίσθηση ευεξίας και αρμονίας, και να του γεννηθεί η επιθυμία να ενεργήσει με έναν τρόπο που δεν είναι συνήθης για αυτόν/η. Δεδομένου ότι πρόκειται για μια σύντομη διέλευση, μπορεί το άτομο να δει τον εαυτό του να θέλει να δράσει με Αφροδισιακό τρόπο μέσα από τον οίκο που βρίσκεται ο Ήλιος ή τον οίκο που κυβερνάται από τον Ήλιο (ακμή οίκου στον Λέοντα). Η «ασυνήθιστη» συμπεριφορά μπορεί να παρατηρηθεί μόνο από τον ίδιο, ωστόσο θα έχει ρίξει μια βαθύτερη ματιά στην προσωπικότητα και την ταυτότητά του, περισσότερο από ποτέ άλλοτε.

Χρησιμοποιώντας τα σημεία της Αντισκιάς σε έναν γενέθλιο χάρτη, το πιθανότερο είναι να βρείτε γενέθλιους πλανήτες να κάνουν όψη με κάποιον άλλον πλανήτη Αντισκιάς (από διέλευση ή δευτερεύουσα πρόοδο). Αυτό είναι σημαντικό. Σε αυτή την περίπτωση, ο γενέθλιος πλανήτης δέχεται την σκιά/αντανάκλαση και την σύνδεση της, ενώ το σημείο της Αντισκιάς του πλανήτη θα τονίσει περεταίρω τα χαρακτηριστικά του γενέθλιου πλανήτη. Τα σημεία της Αντισκιάς ενεργοποιούνται από κύριες όψεις (εντός δύο μοιρών, συγκλίνουσα ή αποκλίνουσα).

Είναι σαν ο γενέθλιος χάρτης να αναπτύσσει μια καινούρια προσωπικότητα, η οποία δεν ήταν πριν ορατή στους άλλους ή το ίδιο το άτομο, και ανοίγει μια χρονική περίοδος όπου οι διαστάσεις των εμπειριών του ατόμου για τον εαυτό του πάνω στις οποίες δεν έχει εργασθεί, αλλά παρόλα αυτά χρειάζεται να γίνει – εάν θέλει να είναι πλήρως ανθρώπινος ή να έρθει σε πλήρη επαφή με τα ζωώδη βάθη του εαυτού.

Δεδομένου ότι μας είναι πιο εύκολο να γινόμαστε μάρτυρες των celebrities (ως δημόσια πρόσωπα που εκτίθενται) κατά τις περιόδους που επιδεικνύουν αντικοινωνικές συμπεριφορές, ας δούμε τον Charlie Sheen σε μια από τις πολλές περιόδους της ταραχώδους ζωής του, όπου ένας συνδυασμός διελεύσεων και προόδων σηματοδότησαν μια αλλαγή στην ζωή του. Είναι τα σημεία της Αντισκιάς που προκάλεσαν την παράξενη αντικοινωνική κατάρρευση που είδαμε τον Μάρτιο του 2011 στο “Winning Tour”.

Ο Charlie Sheen γεννήθηκε ως Carlos Irwin Estevez στις 3 Σεπτεμβρίου, 1965 στις 10:48 μμ EDT, Νέα Υόρκη, NY. (AstroDatabank AA rating) Παρακάτω είναι ο διπλός χάρτης του Charlie Sheen, με τον γενέθλιο του χάρτη στον εσωτερικό κύκλο και τα σημεία Αντισκιάς στον εξωτερικό κύκλο.

 

ημειώστε τις ακόλουθες σημαντικές όψεις απόκλισης 1ας μοίρας: Η αντίθεση γενέθλιου Ήλιου με Αφροδίτη Αντισκιάς. Γενέθλια Αφροδίτη σε αντίθεση με Ήλιο Αντισκιάς. Είναι αυτά (και μερικά χιαστί Ήλιου/Ποσειδώνα, Ουρανού/Πλούτωνα) που είναι τα ευαίσθητα σημεία, που είναι θεματικές περιοχές όπου ο Sheen όχι μόνο μπορεί αλλά και θα, διερευνήσει θέματα μέσα στον σκιώδη εαυτό του και στην αντανάκλαση του εαυτού. Ήλιος = ταυτότητα, εγώ. Αφροδίτη = συμβατότητα, αρμονία, αισθησιασμός και αγάπη. Οι όψεις χιαστί ανάμεσα στον Ήλιο και Ποσειδώνα, Ουρανό και Πλούτωνα, θα μπορούσαν να εισάγουν περισσότερη από την σκοτεινή και απρόβλεπτη φύση της προσωπικότητας και των ενεργειών του C.Sheen. Εάν ερευνήσετε τηνιστορία του, αυτό το σενάριο έχει εκφραστεί καθ’ όλη την διάρκεια της ενήλικης ζωής του.

Εξετάζοντας την προσωπική και επαγγελματική του κατάρρευση (10 Μαρτίου 2011) δείτε τον χάρτη, ο Sheen είχε ενεργές πολλές ισχυρές δευτερεύουσες προόδους και διελεύσεις. Αυτά από μόνα τους θα μπορούσαν να ερμηνεύσουν το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας εκείνη την εποχή. Ωστόσο, η εσωτερική μάχη με τη σκιά του, το ζωώδη εαυτό του και τη λίμπιντο ήταν αρκετά δυνατή και λειτούργησε προσθετικά στις εσωτερικές προκλήσεις και ανάπτυξη, περισσότερο από άλλα εργαλεία πρόβλεψης. Από διέλευση και δευτερεύουσες προόδους, ο διελαύνων Ήλιος σε σύνοδο με προοδευμένο Χείρωνα, διελαύνων Ήλιος χιαστί με γενέθλια Αφροδίτη, προοδευμένος Ωροσκόπος σε τρίγωνο με γενέθλιο Κρόνο, προοδευμένο Μεσουράνημα σε τρίγωνο με γενέθλιο Ερμή (κυβερνήτης ωροσκοπίου) και άλλες πλανητικές συνδέσεις.

Ένα νέο και σκιώδες/αντανακλαστικό μέρος της εμπειρίας του εαυτού του Sheen, θα μπορούσε να βρεθεί στις όψεις από διελεύσεις και δευτερεύουσες προόδους στα σημεία των Αντισκιών του. Ένα καίριο γεγονός είναι πως η γενέθλια Αντισκιά του Πλούτωνα και η γενέθλια Αντισκιά του Κρόνου βρίσκονται σε αντίθεση, ενώ ο προοδευμένος Ωροσκόπος σχηματίζει ταυ-τετράγωνο με αυτά τα σημεία. Αυτό δείχνει τη μάχη του Κρόνου/Πλούτωνα στο γενέθλιο χάρτη Αντισκιάς (δια βίου όψη) και τώρα τετραγωνίζεται από τον προοδευμένο Ωροσκόπο του. Είναι σαν να προβάλλει την εσωτερική σκιώδη διαμάχη ανάμεσα στον Κρόνο και τον Πλούτωνα μέσα από το τρέχον μονοπάτι της προσωπικότητας του (προοδευμένος ωροσκόπος). Υπάρχουν μερικές ακόμη επαφές Αντισκιάς, όπως προοδευμένοι Αφροδίτη και Άρης σε τετράγωνο με Αφροδίτη Αντισκιάς και προοδευμένος Δίας σε σύνοδο με το σημείο Αντισκιάς του Δία.

Η ενεργοποίηση από διέλευση ή δευτερεύουσες προόδους, τα σημεία της Αντισκιάς δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 2 μοίρες (συγκλίνουσες και αποκλίνουσες). Το πλανητικό σημείο Αντισκιάς δέχεται την φύση της διέλευσης ή της προόδου και στέλνει την «σκιά ή αντανάκλαση» στον ΙΔΙΟ γενέθλιο πλανήτη.Ο γενέθλιος πλανήτης θα βιώσει την «σκιά ή αντανάκλαση» και θα λειτουργήσει με τον τρόπο του σημείου της Αντισκιάς και την φύση του πλανήτη με τον οποίο σχηματίζει όψη κατά την εξερεύνηση της σκιάς/αντανάκλασης.

Προς το παρόν δεν έχω κάποια ολοκληρωμένη έρευνα χρησιμοποιώντας τα ηλιακά τόξα, πρωτεύουσες ή τριτοβάθμιες κατευθύνσεις με την Αντισκιά, παρόλα αυτά, φαίνεται πιθανό αυτά τα έγκυρα εργαλεία πρόβλεψης να είναι υποσχόμενα και άξια για περεταίρω έρευνα.

Εν κατακλείδι, ζητώ από τον αναγνώστη να πειραματιστεί χρησιμοποιώντας τα σημεία Αντισκιάς, ειδικά με τους συντρόφους/συζύγους και τους φίλους. Βάλτε τον χάρτη της Αντισκιάς τους σε διπλό χάρτη με τον δικό σας γενέθλιο στο κέντρο και βρείτε τις συνδέσεις. Το πιθανότερο είναι να βρείτε σκιώδεις συνδέσεις στον χάρτη σας με το άλλο άτομο. Η δράση του στην σχέση αυτή θα σας προκαλεί συχνά να λειτουργήσετε διαφορετικά και με τρόπους που δεν αναμένεται.

Υπήρχαν περίοδοι στην ζωή σας όπου ενεργήσατε σε αντίθεση με τον φυσιολογικό εαυτό σας ή σας είπαν οι άλλοι ότι φέρεστε «διαφορετικά»; Θα μπορούσε να ήταν μια περίοδος όπου οι άνθρωποι έμειναν μακριά από εσάς ή προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν μαζί σας. Αυτές είναι ενδείξεις ότι οι διελεύσεις ή οι πρόοδοι ενεργοποιούσαν τα σημεία Αντισκιάς σας.

Παρατηρώντας τα γεγονότα και τις συμπεριφορές των πελατών ή άλλων ατόμων, ίσως να μπορούμε να παρακολουθήσουμε το ταξίδι που ακολουθούν οι άνθρωποι όταν τα σημεία Αντισκιάς είναι ενεργά. Αυτά τα γεγονότα και η – ενίοτε – ακραία δράση τους δεν είναι ευδιάκριτα με τα κοινά εργαλεία της γενέθλιας ή τα εργαλεία πρόβλεψης. Όλα αφορούν το ατομικό μας ταξίδι στη ζωή, τόσο στην κοινωνία όσο και την βαθύτερη προσέγγιση της προσωπικότητας και των εσωτερικών εμπειριών μας, των κρυφών μας εαυτών και του ενστικτώδους ζωώδη εαυτού (λίμπιντο.) Το να είμαστε «πλήρως» ανθρώπινοι, σημαίνει να βιώσουμε ότι μπορούμε.

 

Παραθέσεις:
1. “Η Αντισκιά των Ελλήνων μεταβιβάστηκε με την παράδοση. Δεν θέλω κανείς να σκεφτεί ότι οι Έλληνες δεν είχαν αναφερθεί καθόλου σε αυτήν. Ακόμη και ο Πτολεμαίος ακολούθησε την θεωρία της Αντισκιάς, ο Αντίοχος είπε πως όντως ο Ζυγός δεν έβλεπε τον Κριό επειδή η Γη ήταν στην μέση, σαν μέσα από έναν καθρέφτη να κατέληξε στην θεωρία της Αντισκιάς. Ο Δωρόθεος ο Σιδώνιος από την άλλη, ένας σοφός άντρας που έγραψε για την πρόβλεψη μέσα από τα αστέρια με πολύ ακριβείς και πολυμαθείς στίχους, εξήγησε τον υπολογισμό της Αντισκιάς με ξεκάθαρους ορισμούς στο τέταρτο του βιβλίο. Julius Firmicus Maternus, Η Μάθησις: Αρχαία Αστρολογική Θεωρία και Πρακτική [Οι αναφορές που κάνει παραπάνω ο Firmicus Maternus είναι στον Πτολεμαίο (127-148 μΧ), Αντίοχος (1ος αιώνας πΧ) και Δωρόθεος ο Σιδώνιος, (50 μ.Χ.)].

2. C. G. Jung: «Η σκιά προσωποποιεί όλα όσα αρνείται το άτομο να αναγνωρίσει για τον εαυτό του και παρόλα αυτά τον ωθεί άμεσα ή έμμεσα – για παράδειγμα, κατώτερα χαρακτηριστικά του χαρακτήρα και άλλες ασυμβίβαστες τάσεις». (Τα Αρχέτυπα και το Συλλογικό Ασυνείδητο, Συλλογή Έργα 9, σελ.284)

$