OPA Astrology Store LogoKaksitoista Loogista Virhettä,
Jotka Jokaisen Astrologin Pitäisi Tietää ja
Tunnistaa Vastaväitteet Astrologiaa Kohtaan

Posted in Finnish

“On olemassa kaksi tapaa tulla huijatuksi: Yksi on uskoa sellaiseen, mikä ei ole totta ja toinen on kieltäytyä uskomasta sellaiseen, mikä on totta.” (Kierkegaard 1847)

Useimmille astrologeille astrologiasta väitteleminen on ärsyttävää, jopa sellaista, missä ei voi voittaa. Sinullakin saattaa olla kokemusta tilanteesta, jossa joku kaikkitietävä liukkaine vastauksineen on saattanut sinut naurunalaiseksi. Mutta, Älä luovuta!

Mitä enemmän väittelet astrologiasta sitä taitavammaksi tulet. Miettimällä sitä mitä teet, sinusta tulee myös parempi astrologi. Me kaikki olemme astrologian suurlähettiläitä eikä kuva meistä parane, elleivät yhä useammat ihmiset ymmärrä kaiken tekemisemme taustalla olevia perussyitä. Kyse ei ole väittelyn voittamisesta tai toisten käännyttämisestä tai astrologian julistamisesta tieteeksi. Se on opettamista ja kaikki mitä vaaditaan on suhtautua kritiikkiin loogisten vaiheiden kautta pisteeseen, missä on jäljellä enää vain yksi järkevä vaihtoehto: keskeytä astrologian arvostelu, kunnes arvostelija on opiskellut aihetta ja tarkistanut todistusaineiston. Johdanto kaikkiin keskusteluihin alkaa todennäköisesti jotensakin suositulla myytillä “tähdistä”.

Siinä vaiheessa sinun tulisi vakaasti kertoa oma määritelmäsi astrologiasta. Mikäli skeptinen kyselijäsi seuraa vain tunteitaan, on kyse henkilökohtaisesta uskomuksesta ja silloin sinä voit olla eri mieltä. Kuitenkin, mikäli kriitikko väittää, että astrologia on virheellistä tieteellisesti tai logiikan kannalta, anna hänen esittää oma näkemyksensä. Tulet yllättymään huomatessasi, että tuo näkemys on täynnä vääriä johtopäätöksiä ja loogisia virheitä. Ainoa pysyvä asia tiedemiehelle on epäilys tai skeptisyys, kunnes toisin todistetaan.

Ohessa tärkeimmät kaksitoista virhettä, joita tulee välttää ja jotka tulee tunnistaa:

1. SUOSIOON VETOAMINEN (argumentum ad populum)

Olettaa, että ajatus tai ehdotus on totta, koska monet uskovat sen olevan totta. “Astrologian pitää olla totta. Näethän, kuinka astrologia esiintyy niin monissa aikakauslehdissä ympäri maailmaa.” Mutta yhtälailla “Astrologia ei voi olla totta, koska tieteellisen ajattelun mukaan se ei pidä paikkaansa.” Useimmat tiedemiehet eivät ole kiinnostuneita astrologiasta eikä heillä ole minkäänlaisia syviä ajatuksia siitä. Kriittisyys tulee tieteen äärilaidalta. Monet uskovat, että salama ei iske samaan paikkaan kahdesti. Kuitenkaan, huolimatta tästä suositusta uskomuksesta, se ei ole totta. Salama iskee Empire State Buildingiin New Yorkissa 20 kertaa vuodessa.

2. TRADITIOON TAI ANTIIKIN TRADITIOON VETOAMINEN (argumentum ad antiquitam)

Väittää, että ajatus tai idea, joka on ollut olemassa kauan aikaa, on totta yksinkertaisesti siksi, koska se on kestänyt ajan haasteet. “Astrologian täytyy olla paikkansa pitävää, koska se on selvinnyt elossa tuhansien vuosien ajan.” Niin on tehnyt myös usko mitä moninaisimpiin jumaliin, kreationismiin ja jopa litteään Maahan. Mikä sitten on loogista astrologiassa? Melko moni asia! Kaksitoista virhettä, jotka jokaisen astrologin pitää tietää Robert Curreyn mukaan.

3. UUTUUTEEN VETOAMINEN (argumentum ad novitatem)

Painottaa, että idea on oikea tai ylivertainen vain siksi, että se on uusi tai moderni. Tämä on päinvastainen ajatus suhteessa traditioon tai antiikin traditioon vetoamiselle. “Kuinka ihmiset voivat edelleen seurata sellaista primitiivistä uskomusta kuin astrologia?” Ajaton viisaus on usein ollut kadoksissa tullakseen löydetyksi uudelleen vuosisatoja myöhemmin. Antikythera-mekanismi on kaksituhatta vuotta vanha analoginen tietokone muinaisesta Kreikasta. Viimeisten tutkimusten valossa 3700 vuotta sitten babylonialaiset keksivät trigonometrian laskemiseksi pitkäkäsimenetelmän, joka on tarkempi kun nykyään käytössä olevat (Mansfield 2017). Huomaa, että kyseessä oli sama alue, mistä suunnilleen samaan aikaan löydettiin empiirisesti astrologian perustukset. (Currey 2017).

4. AUKTORITEETTEIHIN VETOAMINEN TAI PERUSTELU AUKTORITEETILTÄ (argumentum ad verecundiam)

Luottaa oletetusti hyvän maineen omaavan tahon mielipiteeseen väitteen tueksi. “Koska professorit Cox ja de Grasse Tyson vakuuttavat astrologian olevan roskaa, sen täytyy on epäluotettavaa.” Sattuu muuten olemaan myös niin, että nämä itsepäiset poptieteen esitelmöijät ovat täysin asiatuntemattomia astrologian osalta (Katso Tietämättömyyteen perustuva mielipide). Valitettavasti lehdistöllä on taipumus sekoittaa astronomit ja astrologit keskenään ja näin antaa asialle kohtuutonta painoarvoa. Tämä virhe tapahtuu molemmin puolin. Astrologia kiinnosti monia historian suurimpia yleisneroja, kuten Ptolemyä, Al Burunia, Copernicusta, Deetä, Cardamoa, Galileo Galileitä, Kepleriä, Napieriä, Goetheä, Ramanujania, Jungia sekä merkittävimpiä kirjailijoita, kuten Chauceria, Shakespearea ja Rowlingia.” Tämä tarkoittaa, että astrologiaan pitää suhtautua vakavasti, mutta se ei vielä tee siitä totta. Sitä paitsi monet viimeisimmistä löydöistä voisivat mitätöidä heidän näkökulmansa. (Traditioon vetoaminen)

5. PERUSTELU TIETÄMÄTTÖMYYTEN NOJATEN TAI TIETÄMÄTTÖMYYTEEN VETOAMINEN (argumentum ad ignorantiam)

Olettaa, että todisteiden puuttuminen riittää tekemään väittämästä oikean tai väärän. “Koska ei ole olemassa mitään todistetta siitä, että Pluto vaikuttaa elämäämme Maaplaneetalla, se on mahdotonta.” Tai vastaväittämä, että “Todisteiden puuttuessa ei ole mitään todistetta, ettei niin olisi”, on ainoa mahdollisuus kumota väittämä, jolle ei ole tukea. Kumpikaan väittämä ei voi olla peruste todistaa astrologiasta mitään. Todisteiden taakka on aina väitteen esittäjällä, olipa kyseessä ammattiastrologi tai anti-astrologi. Järkiperäisessä väittelyssä kaikkien väitteiden täytyy saada tukensa empiirisestä todistusaineistosta, muuten se jää pelkäksi uskomukseksi.

6. Tietämättömyyteen tai laiskuuteen perustuva mielipide tai väittämä

Toteutuu kun väittelijä ei ole viitsinyt opiskella yhtään aihetta, mutta silti hänellä on mielipide. “Astrologia on hölynpölyä!” tai “Astrologia nojaa neljän vuosisadan aikaiseen todistusaineistoon, Galileosta viimeisimpään avaruusluotaimeen.” (Jones 2011) tai “….se kaikki on hölynpölyä, siis astrologia, koska planeettojen sijainnit vaihtelevat eri aikoina.” (O’Brian 2011)

7. VAKUUTTELUUN PERUSTUVA PUOLUSTAMINEN

Toteutuu, kun joku julistaa “tosiasian” ilman asiaa tukevaa todistusaineistoa. “Astrologia loukkaa tieteen lakeja!” Mitä lakeja? “Astrologiset testit ovat osoittaneet sen vääräksi!” Ilmeisestikin tarvitsisit äärettömän määrän testejä osoittaaksesi negatiivisen väittämän. Kuitenkaan, en ole vielä nähnyt yhtäkään testiä, joka tukisi tätä väittämää. Haastaessasi väittelijän ryhtymään taisteluun tai sulkemaan suunsa, skeptinen taikuri Randi sanoisi, että vahvista etukäteen, että testit perustuvat ainoastaan Aurinkomerkkeihin tai, että yksittäisellä astrologilla tai taikatempulla ei ole merkitystä. Nopea tarkastelu todistaa, että kaikki testit, jotka mainitaan ovat joko virheellisiä ilmeisellä tavalla tai tarkastelun jälkeen osoittautuvat astrologiaa tukeviksi. Mutta kuitenkin me väitämme “Astrologia toimii!” Tämä sopii kuvaamaan astrologin ja asiakkaan välistä subjektiivista kokemusta, mutta se ei tee väittämistämme objektiivisesti kelpoja. Plasebo toimii ja se on jo nykyään hyväksytty apuväline lääketieteessä. Mutta osoittaaksemme, että astrologiakin toimii objektiivisella tasolla, väite ei riitä todistusaineistoksi, vaan me tarvitsemme tilastollista todistusaineistoa siitä, että se toimii myös astrologin konsultaatiohuoneen ulkopuolella asiakkaalle.

8. VIRHEELLINEN SAMANARVOISUUS

Tarkoittaa tilannetta, jossa verrataan kahta eri tilannetta toisiinsa aivan kuin ne olisivat yksi ja sama. “Astrologia on kuin rasismi” (Radford 2011). Jotkut ihmiset käyttävät astrologiaa leimatakseen ihmiset stereotyyppeihin heidän merkkeihinsä perustuen. Merkit ovat arkkityyppejä ja vain harvat edustavat täsmälleen kyseistä tyyppiä. Tämä virheellinen väittämä voi johtaa hyvää tarkoittaviin pieniin väärinkäsityksiin, vaikka asia ei ole verrannollinen rotuennakkoluulojen eikä syrjinnän kanssa. Holokausti tai orjuus ei ole koskaan perustunut eläinradan merkkeihin. On täysin sopimatonta, jopa mautonta ja epäkunnioittavaa kaikille, kun käytetään tuollaista vertailua. Tämä esimerkki viittaa myös tunneperäiseen harhaluuloon, mitä manipuloidaan tunteisiin vetoamalla järjen asemesta. Reilu tapa samankaltaisuuden suhteen olisi verrata astrologiaoppeja oppeihin veriryhmistä.

9. OLKIUKKOVÄITTÄMÄ

Tulkitsee virheellisesti vastaväittelijän aseman. Tämä tapahtuu korvaamalla vastaväittämä vääristetyllä versiolla. Näin on helppo tehdä heikompi väittämä naurunalaiseksi ja luoda illuusio alkuperäisen väittämän osoittamiseksi vääräksi. “Eläinradan konstellaatiot ovatsiirtyneet ja niin myös koko eläinrata on poissa paikoiltaan ja astrologit tulkitsevat virheellisesti.” Tätä vanhaa huijausta ovat julkituoneet ihmiset, jotka tietävät paremmin. Kritisoidessaan astrologiaa vuosikausia, Richard Dawkins hyökkäsi vain Aurinkomerkkiastrologian pehmeää kohdetta vastaan, kun hänelle annettiin siihen mahdollisuus Channel 4:n (UK) toimesta (Dawkins 2003).

10. PSYKOGEENINEN (TAI PSYKOGENEETTINEN) HARHALUULO

Toteutuu, kun paljastetaan ajatuksen alkuperä ja sen kannattajan motiivit sen sijaan, että viitattaisi väitteen sisältöön. Tämä pitää sisällään ‘Argumentum ad hominem’ -periaatteen, jonka tarkoituksena on hyökätä vastaväittelijän auktoriteettiä, luonnetta tai muita henkilökohtaisia ominaisuuksia vastaan ja siten heikentää hänen argumenttejaan. “Me pystymme hajottamaan hänen todistusaineistonsa, sillä hän on astrologi. Hänen täytyy olla puolueellinen, koska hän ansaitsee elantonsa astrologialla.” Kuitenkin parhaat todisteet voivat tulla vain alan asiantuntijoilta. Kaikki astrologin tai huuhaan paljastajan esittämät väittämät tai todisteet pitäisi arvioida tapauksen hyvien puolien ja asiaa puoltavien tekijöiden perusteella, eikä miten he liittyvät asiaan tai oman edun tavoittelemiseksi. Mikäli kriitikko esittää sinut puolueellisena, voidaan aivan hyvin nostaa esiin hänen olevan skeptisen ryhmän jäsen. Tosin se ei vielä kuitenkaan riitä perusteluksi.

11. LIUKKAALLAJÄÄLLÄ TAI VEITSEN TERÄLLÄ

Väittää, että suhteellisen pieni myönnytys johtaa vääjäämättä merkittävään kehitykseen, joka on äärimmäinen ja mahdoton hyväksyä. “Jos emme kumoa todistetta, joka syntyy Gaugelinin korkean arvon suomasta vaikutuksesta, mihin vedämme rajan? Keijukaisiin? Yksisarvisiin? (Taas yksi esimerkki Virheellisestä samanarvoisuudesta) Kun tiedät olevasi väärässä, ole aina valmistautunut myöntämään se arvokkaasti. Astrologian tapaus on riittävän vankka selvitäkseen hengissä. Esimerkiksi, älä yritä puolustaa kaikkia astrologisia tekniikoita tai kaikkia astrologeja. Ei kukaan lääkärikään puolustaisi kaikkia lääkäreitä. Hard core -kriitikot ovat usein liian kognitiivisen dissonanssin musertamia myöntääkseen olevansa väärässä, samalla pyrkien kaivautumaan kuoppaansa ja puolustellen asemaansa, jota on mahdoton puolustaa.

12. YMPYRÄTODISTUS TAI NOIDANKEHÄ

Tarkoittaa aloittamista virheellisellä väittämällä, jonka jälkeen sitä käytetään käänteisesti ikään kuin todisteena. “Astrologia on pseudotiede, koska siitä ei kirjoiteta tieteellisissä julkaisuissa. Tieteellisten julkaisujen ei pitäisi julkaistaastrologiaa koskevia artikkeleita, koska se on pseudotiede.” Käytännössä tieteelliset aikakausilehdet viittaavat julkaisuihin, joissa kirjoitetaan astrologiasta sekä positiivisia että negatiivisia artikkeleita. “Astrologia ei mitenkään voi olla selitys tälle vaikutukselle, sillä astrologia on niin epätodennäköistä.”

Kun teeskentely on vihdoin päättynyt, jäljelle jää vain kaksi tekijää, joihin viitata.

ENSIMMÄINEN on miten astrologia toimii fyysisessä mielessä? On todella tieteellistä työtä löytää semekanismi, jolla voidaan pitää kirjaa kaikista todisteista. Sellainen löytö olisi valtava edistys tieteelle, erityisesti astronomialle, jota usein kritisoidaan siitä, että sillä on niin vähän merkitystä ihmiselämälle. Ellet ole opiskellut fysiikkaa ja useita mahdollisia mekanismeja, on parasta myöntää, että emme vielä tunne toiminnan mekanismia.

TOINEN perusteltu looginen argumentti on – mitä sitten, jos empiirinen todiste tukee astrologiaa? Näinä aikoina on olemassa monia kiinnostavia kokeiluja, mutta sitä aihetta ei tässä artikkelissa voida käsitellä. Viimeinen ajatus on, että eräät astrologiakriitikot puolustavat skientismiä – uskoa, että vain tiede voi näyttää totuuden todellisuudesta. He uskovat vilpittömästi, että puolustavat tiedettä ja järkeä. Todellisuudessa he puolustavat uskonnonomaisesti uskomuksiaan, jotka perustuvat ennakkoluuloihin ja voimakkaisiin tunteisiin. Useimmilla ei ole minkäänlaista kunnioitusta tieteen avoimen kyselyn henkeä kohtaan. Haasteellisissa tilanteissa toisista tulee loukkaavia ja pilkkaavia. Useimmat heistä eivät ole tiedemiehiä. Eivätkä liioin skeptikkoja sanan varsinaisessa merkityksessä. Ironia on siinä, että tullessasi astrologian pariin kyseenalaistamalla perinteisen viisauden, oletkin vähän niin kuin skeptikko – sinä, astrologi, kriittinen ajattelija, joka nyt puolustaa logiikkaa.

 

Lähteet:

  • Currey, Robert (2017) OPA June Solstice pp.29-30 Dawkins,
  • Richard (2007) Enemies of Reason, Part 1. Channel 4, UK. Aared 13. Elokuuta 2007.
  • Jones, Steve (2011) A review of Impartiality and Accuracy of the BBC’s coverage of Science. BBC Trust Report Mansfield, Daniel & Wildberger, Norman (2017)
  • Plimpton 322 is Babylonian exact sexagesimal trigonometry. Historia Mathematica, Elokuu 2017
  • O’Briain, Dara (2011) Stargazing Live. BBC2 TV Radford, Ben (2011) How astrology is like racism. Radford is deputy editor of the Skeptical Inquirer, Seymour, Percy (1997) The Scientific Proof of Astrology.

Robert Currey
Tieteellinen tutkimus siitä, miten tähdet vaikuttavat ihmiselämään. Quantum Robert Currey oli ensimmäisiä astrologeja, joka ohjelmoi astrologisen tietokonesovelluksen. Sen seurauksena syntyi hänen yrityksensä Equinox, jolla on tomistot UK:ssa, USA:ssa ja Australiassa. Hänellä on FAS Diplomi (Lontoo 1985). Robert Currey palkittiin Charles Harvey palkinnolla, Award for Exceptional Service to Astrology (2017. Hän aloitti astrologisen kaupan Astrology Shop, Lontoon keskustassa 1989. Hänet hyväksyttiin Astro*Carto*Graphy-tulkitsijaksi (San Francisco 1995) ja hän sai palkinnon elämäntyötään ja saavutuksistaan (Kolkata 2016). Nykyään hän toimii konsulttina, luennoitsijana, kirjailijana ja tutkijana.

Lisätietoja Robert Curraystä: www.equinoxastrology.com

$