OPA Astrology Store LogoOPA Sertifikaatti

Posted in Finnish

Ole astrologian tulevaisuus – Hanki itsellesi OPA-sertifiointi!

OPA:n sertifiointiprosessista on tulossa ykkösreferenssi arvioitaessa astrologin uskottavuutta ja pätevyyttä ja hänen tehokkuuttaan laadukkaan palvelun tarjoajana. Sertifikaatti on saatavillakaikentyyppisille astrologiasuuntauksille.

Potentiaaliset asiakkaasi voivat luottaa paremmin palveluihisi, kun olet OPA:n sertifioima!

OPA-sertifikaatin tarkoitus on tukea ammattiastrologien elämää ja tarjota parempaa astrologiaa koko maailmalle. Se auttaa meitä täyttämään tehtävämme tehdä astrologian harjoittamisesta aina vain ammattimaisempaa, uskottavampaa ja kestävämpää liiketoimintana.

OPA:n Sertifiointiprosessi vahvistaa asian hallintaa, eettisiä periaatteita sekä jo ammattia harjoittavien astrologien taitoja. Toisin kuin muiden organisaatioiden tarjoamat ohjelmat, OPA:n sertifiointiohjelma ei keskity astrologien akateemiseen kouluttamiseen, vaan pyrkii pikemminkin arvioimaan pätevästi, eettisesti ja tukemalla jo ammatissa toimivan astrologin kykyä ansaita elantonsa ammattiastrologina.

OPA:n Sertifiointiprosessi vakuuttaa, että ihmisillä kaikkialla maailmassa on mahdollisuus kohdata korkeatasoista, arvokasta ja tehokasta astrologiaa. OPA tukee ja mainostaa aktiivisesti sertifioimiaan astrologeja.

OPA-SERTIFIKAATIN VAATIMUKSET:

  • Onnistunut osallistuminen kolmeen Vertaisryhmäprosessiin
  • Osallistuminen OPA:n Interaktiiviseen konsultointitaidot –prosessiin (ISAR Hyväksytyt konsultointitaidot).
  • Perusymmärryksen saavuttaminen Astronomiaa astrologeille –ohjelmassa

Voidakseen hakea sertifikaattia, osallistujien on täytynyt tehdä vähintään 6 kuukauden ajan maksullista tulkintatyötä.

Sertifikaatti on voimassa 7 vuotta.

VERTAISRYHMÄPROSESSI

Vertaisryhmäprosessi suoritetaan kolme kokonaista päivää (09:00 – 17:00) kestävällä kurssilla, johon osallistuu korkeintaan 5 henkilöä kerralla, sisältäen ryhmän vetäjän.

  • I PÄIVÄ – Keskustelua jostakin haasteellisesta tilanteesta ammattia harjoitettaessa.
  • II PÄIVÄ – Keskinäistä karttojen tulkintaa ja toinen toistensa lähestymistavasta ja menetelmistä oppimista.
  • III PÄIVÄ – Visio tulevasta vuodesta, liiketoimintasuunnitelman laatiminen ja markkinointimenetelmien valitsemista (kotisivut, sosiaalinen media jne.)

Tilanne tarjoaa mahdollisuuden ammattia harjoittaville astrologeille tavata toisiaan ja vaihtaa ajatuksia kunkin toimintatavoista. Näin jokainen voi saada voimaa ja ohjausta toisilta. Tilaisuudet ovat ehdottoman luottamuksellisia eikä minkäänlainen nauhoittaminen ole sallittua. Jokainen vertaisryhmätilaisuus tulee pitää n. 9 kuukauden välein, ellei OPA:n hallitus ole sallinut poikkeusta.

ARVIOINTI

Tämän prosessin aikana arvioimme pystyykö astrologi tunnistamaan haavoittumismahdollisuudet ja on halukas kasvamaan konsulttina. Me pidämme huolta, että astrologilla on hyvä ote astrologian rajaamiseen ja, että hän pystyy tehokkaasti tulkitsemaan karttaa ja ilmaisemaan sen sisällön selkeästi ja eettisiä periaatteita noudattaen.Lisäksi kerromme, missä astrologilla on kasvun paikka ja kuinka voimme olla hänelle avuksi seuraavassa vaiheessa. Keskustelemme kunkin osallistujan markkinointitavoista, hinnoittelusta ja liiketoiminnan johtamisesta ja tarjoamme parannusehdotuksia, mikäli näemme sen tarpeelliseksi.

SEURAAVAT VERTAISRYHMÄTAPAAMISET

7 – 10.10.2018 Tucsonissa, Arizonassa (Osa I Minä – Astrologi –ohjelmasta)

INTERAKTIIVISET KONSULTOINTITAIDOT

Seuraavassa tapaamisessa:

Korkeintaan 12 osallistujan ryhmät – Vetäjinä Kay Taylor ja Alexandra Karacostas

Ohjelma tarjoaa ainutlaatuisen ja transformatiivisen mahdollisuuden harjoitella dynaamisen ja parantavan astrologian konsultaatiotaitoja.

Tutkimme kuinka luoda kannustava ympäristö ja työskennellä käyttäen mahdollisimman tehokkaasti omia kommunikaatiotaitojaan: kuinka kehittää hyvä suhde ja löytää tasapaino asiakkaan sitouttamisen ja tulkinnan antamisen välille. Prosessi vaatii tarkkaavaisuutta, sisäistä työskentelyä ja syvällistä tietoisuutta astrologin puolelta. Samoin käsittelemme asiakkaan henkilökohtaisia asioita, joilla voi olla merkitystä vuorovaikutuksen kannalta. Tutkimme yleisiä haasteita liittyen eettisiin tekijöihin, rajoihin, kulttuurieroihin, kielen tiedostamattomaan vaikutukseen, henkilökohtaisiin uskomuksiin ja filosofioihin, kun samalla syvennämme sekä tietoisuuttamme että käytännön taitojamme.

Jokainen päivä sisältää luennon, ryhmäkeskustelun, meditaation, sisäistä työskentelyä, ylöskirjaamista – ja annamme paljon aikaa harjoitella tulkintojen antamista ja vastaanottamista vertaisryhmäläistemme kesken.

I PÄIVÄ

Tarkastelemme ammatillisuutta, ihmissuhdeyhteyksiä, eettisiä kysymyksiä, filosofiaa, kommunikaatio- ja konsultaatiotaitoja, herkkien aiheiden käsittelemistä, tunneasioita sekä haastavia asiakastilanteita.

II PÄIVÄ

Syvennämme astrologisen opastuksen prosessia. Kuinka tehdä se vailla henkilökohtaista kiinnittymistä ja olla heijastamatta piileviä ennakkoluulojamme tai ennakkoasenteitamme, olemalla puolueeton ja sortumatta stereotypioihin sekä oivaltaa ja käsitellä samat teemat asiakkaan puolelta. Tutkimme omaa aitouttamme ja tarkastelemme kuinka täyttymättömät tarpeemme vaikuttavat tulkintoihimme.

III PÄIVÄ

Viimeisenä päivänä annamme aika erityisesti tulkintojen antamiselle ja vastaanottamiselle samalla yhdistäen juuri jalostetut konsultointitaitomme astrologiseen opastukseen.

SEURAAVA INTERAKTIIVISET KONSULTAATIOTAIDOT -TAPAAMINEN

7 – 10.10.2018 Tucsonissa, Arizonassa (Osa II Minä – Astrologi –ohjelmasta)

SUOSITUSVAATIMUKSET OPA-SERTIFIKAATTIIN

1. Astrologi pystyy tulkitsemaan karttaa tehokkaasti ja tarkasti.
2. Astrologi osoittaa herkkyyttä asiakkaan tarpeille.
3. Astrologi osoittaa sopivaa konsultointi- ja kommunikaatiokykyä.
4. Astrologi osoittaa kykyä haavoittua ja kasvaa.
5. Astrologi pystyy tavoittelemaan yhteisöä.
6. Astrologi osaa ennakoida omaa kehittymistään ammatissa japystyy aloittamaan suunnitellun toiminnan.
7. Astrologi on eettinen työssään ja noudattaa OPA:n eettistä koodia.
8. Astrologi on toiminut ammatissa ja tulkinnut karttoja (yksityisesti, maksetussa konstultaatiossa) vähintään 6 kuukauden ajan aloittaakseen sertifiointiprosessin.

OPA-SERTIFIKAATIN HYÖDYT

1. Parempi uskottavuus ammatin harjoittajana.
2. Pääsy maailmanlaajuisesti suositeltujen astrologien tietokantaan.
3. Mahdollisuus liittyä the Association for Professional Astrologers Internationalin (APAI) ulkojäseneksi.
4. Mahdollisuus oppia suoraan vertaisryhmämme jäseniltä, mahdollisuus parantaa taitoja ja päästä sokeiden pisteiden yli.
5. Mahdollisuus jakaa omia ammattikokemuksiaan astrologikumppaneiden kesken ja oppia toinen toisiltaan.
6. Saada varmuutta ammattiastrologina toimimiseen.
7. Mahdollisuus oppia oman liiketoimintansa parempaa johtamista, parantaa omaa markkinointia ja kehittää laajempaa maailmanlaajuista verkostoa.

Lisätietoja: kaytaylorwisdom@gmail.com

$