OPA Astrology Store LogoPerääntyvä Mars Vesimiehessä ja Pimennykset

Posted in Finnish

Kääntänyt Anne Sundell​

Tänä kesänä 2018 tapahtuu kolme pimennystä, joista kaksi on osittaisia ja yksi täydellinen Kuun pimennys. Pimennyksiä voi verrata Uuteen Kuuhun tai Täyteen Kuuhun, mutta niiden vaikutusta ei välttämättä tunnista juuri pimennyksen hetkellä, vaan joko kuukausia ennen tai jälkeen varsinaisen pimennyksen. Auringonpimennykset saavat aikaan usein elämänttavan muutoksia riippuen aktivoituvista planeetoista sekä huoneasemista. Kuun pimennykset saattavat asiat usein kulminaatiopisteeseen eli luovat kriisin, joka aiheuttaa toimintaa, joka usein johtaa jo kuukausia hautuneiden ja kipeästi ratkaisua vaativien tilanteiden päättymiseen.

Itse sallin 3-4 asteen orbin pimennyksille. Pimennyksillä, jotka ovat joko yhtymässä, oppositiossa tai neliössä syntymäkartan planeettaan tai merkittävään pisteeseen kartalla, on taipumus olla voimakkaimpia vaikutukseltaan. Kun taas kolmiossa tai sekstiilissä olevien vaikutus on minimaalinen tai ne eivät juuri vaikuta lainkaan. Kvinkunssiaspektit saattavat myöskin aktivoida muutosprosessin tai uuden suunnan, mutta sellaisen, joka on usein pakotettua; kvinkunssiaspekti ei ole yhtä voimakas kuin konjunktio, neliö tai oppositio, mutta paljon kuin sekstiiliä tai kolmiota. vahvempi

SANANEN SAROS SYKLEISTÄ

Kaldealaiset havaitsivat jo neljännellä vuosisadalla eKr., että pimennykset esiintyivät sarjoina tai sykleissä. Vuoteen 747 eKr. Mennessä he pystyivät jo ennustamaan pimennysten ajankohdat. Nuo toistuvat syklit nimettiin myöhemmin Saros sykleiksi, joiden huomattiin toistuvan joka 18. vuosi, yhdentoista päivän ja 8 tunnin ajan, joskaan ne eivät toistuneet samassa merkissä eivätkä asteessa. Pimennyssarjoja on 71-72, ja nuo jaksot voivat kestää 1200 – 1400 vuotta. Ne alkavat joko Pohjoistai Etelänavalta ja saavat syntymäkartan näin ollen alkunsa mukaan. Myöhemmät saman sarjan pimennykset heijastavat planeettoja ja aspekteja kartalla, jolta ne ovat peräisin. Tästä on hyvä viittaus Bernadette Bradyn kirjassa Predictive Astrology; The Eagle and the Lark. 1

1. PIMENNYS

Kesän ensimmäinen pimennys on Osittainen Auringon pimennys 13.7. klo 2:49 AM UT, joka sattuu Ravun 20 asteeseen ja 40 minuuttiin, jolloin Pluto on oppositiossa 20 astetta 00 minuuttia Kauriissa. (Kts. kartta). Se sijoittuu Saros sarjaaan 2, Vanha Pohjoinen, ja Bernadette Brady kuvaa kirjassaan Predictive Astrology; The Eagle and the Lark2 sen olevan erityisesti ihmis- ja ystävyyssuhteita erottava.

Donald Trumpin Venus/Saturnus yhtymä Ravun 24 asteessa osuu vain muutaman asteen päähän tätä pimennystä, jotenka saatamme olla todistamassa lisävieraantumisia hänen osaltaan sekä henkiökohtaisissa että ammatillisissa suhteissa. Hänen vaimollaan Melanialla, jonka raportoitiin olleen munuaisleikkauksessa 14.5.2018, on Solar Arc Mars tuolloin 21 astetta Ravussa. Usein pimennys yhdistyneenä Marsiin aiheuttaa joko leikkauksen tai jonkinlaisen tapaturman.

13.7. pimennyksen kartalla esiintyy myös suurkolmio Saturnuksen, Venuksen ja Uranuksen kesken 2 asteen välillä maamerkeissä. Brady painottaa, että millä tahansa huomattavalla hajoamisella tulee olemaan positiivinen lopputulos ja tulokset ovat aina hyviä.

Oppositio Plutoon tämän pimennyksen kohdalla saa aikaan mitä todennäköisimmin perheiden ja maiden välisiä häiriöitä, koska Pluto Kauriissa edustaa yrityksiä ja hallituksia. Kauris liitetään yrityksiin ja hallituksiin. Aivan varmasti argressioiden mahdollisuus ja sodankaltaiset toimenpiteet voivat olla tämän pimennyksen lopputuloksia.

Yksilöt, joiden kartalla on planeettoja 20 asteessa Rapua, tulevat mitä todennäköisimmin tuntemaan tämän pimennyksen. Alla näet vuodet, jolloin Saturnus, Uranus ja Pluto olivat näissä asteissa. Tämä koskee erityisesti sinua, mikäli sinulla on henkilökohtaisia planeettoja näissä asteissa ja olet syntynyt noina vuosina.

Elokuussa ja syyskuussa 1954 ja helmikuusta toukokuuhun 1955 Jupiter tuli Uranuksen seuraksi Rapuun pimennyksen orbin sisällä. Mikäli olet syntynyt juuri noina aikoina, saattaa pimennys tuoda onnekkaan potkun sinulle, sillä Jupiter lisää tuohon onnekkuuden elementin. Mahdollisuudet ja hyvä onni ovat läsnä pimennyksen aktivoimina.

Saturnus 17 – 23 astetta Ravussa
Heinäkuu 1945 – lokakuu 1945
Joulukuu 1945 – kesäkuu 1946
Syyskuu 1974 – joulukuu 1974
Kesäkuu 1975 – heinäkuu 1975
Heinäkuu 2004 – syyskuu 2004
Tammikuu 2005 – toukokuu 2005

Uranus 17 – 23 astetta Ravussa
Elokuu 1952 – joulukuu 1952
Kesäkuu 1953 – heinäkuu 1954
Maaliskuu 1955 – toukokuu 1955

Pluto 17 – 23 astetta Ravussa
Syyskuu 1927 – marraskuu 1927
Heinäkuu 1928 – tammikuu 1929
Kesäkuu 1929 – elokuu 1933
Tammikuu 1934 – heinäkuu 1934
Maaliskuu 1935 – toukokuu 1935

2. PIMENNYS

Toinen kesän pimennyksistä tapahtuu 27.7. klo 8:21 pm, UT, jolloin kyseessä on täydellinen Kuun pimennys 4 astetta 45 minuuttia Vesimiehessä. Kyseessä on erittäin voimakas pimennys, koska siinä on yhtymässä myös perääntyvä Mars 4 astetta Vesimiehessä, joka on neliössä 2 astetta Härässä olevaan Uranukseen. Se antaa pahaenteisen aavistuksen mahdollisista terrorihyökkäyksistä, sodasta, tuhosta tai mellakoista (kts. kartta). Tämän pimennyksen kulku kattaa osan Australiaa, Aasiaa, Afrikkaa, Eurooppaa sekä Etelä-Amerikkaa. Australian syntymäkartalla 26.1.1788, Sidney, Australia (jolloin brittiläinen kolonisaatio tapahtui), on Aurinko 4 astetta 36 minuuttia Vesimiehessä. Pimennyksen näkyessä jossain maassa, kyseinen maa on usein korostuneesti esillä uutisissa. Australiassa pimennys näkyy, mutta lisäksi se on myös yhtymässä maan Aurinkoon.

Total Lunar Eclipse 4 Aquarius/Leo

Intia osuu myös pimennyksen polulle. Tasavallaksi julistamisen päivä on merkitty 26.1.1950, Delhi, Intia. Tuolloin Aurinko oli 5 astetta 40 minuuttia Vesimiehessä eli yhtymässä tuohon heinäkuun 27. päivän pimennyspisteeseen, ollen samalla myös neliössä Intian kartan Kuuhun, joka on 5 astetta 43 minuuttia Härässä. Tämän asetelman myötä on mahdollisuus rauhattomuuksiin sekä yhteentörmäykseen Intian kansan ja heidän johtajiensa kesken.

Ne, joiden syntymäkartalla on planeettoja kolmen asteen orbilla 4 asteen päässä Vesimiehessä tai planeettoja 1 – 7 asteessa Vesimiestä ja/tai Leijonaa tulevat tuntemaan tämän pimennyksen vaikutuksen eniten. Alla on lista vuosista, jolloin Saturnus, Uranus, Neptunus tai Pluto oli tuon orbin sisällä pimennykseen nähden. Alla oleva lista kattaa nuo planeetat Leijonassa ja/tai Vesimiehessä. Heillä, joihin tämä täydellinen Kuun pimennys vaikuttaa eniten, on kartallaan persoonallisia planeettoja tai merkittäviä pisteitä kolmen asteen sisällä suhteessa tähän pimennykseen ja/tai ovat syntyneet listalla mainittuna aikana.

Saturnus 1 – 7 astetta Vesimiehess
Maaliskuu 1932 – heinäkuu 1932
Joulukuu 1932 – helmikuu 1933
Tammikuu 1962 – maaliskuu 1962
August 1962 – joulukuu 1962
Helmikuu 1991 – syyskuu 1991
Marraskuu 1991 – tammikuu 1992

Saturnus in 1 – 7 astetta Leijonassa
Elokuu 1946 – heinäkuu 1947
Syyskuu 1975 – joulukuu 1975
Kesäkuu 1976 – elokuu 1976
Heinäkuu 2005 – syyskuu 2005
Tammikuu 2006 – kesäkuu 2006

Uranus In 1 – 7 astetta Leijonassa
Syyskuu 1955- tammikuu 1956
Kesäkuu 1956 – elokuu 1957
Maaliskuu 1958 – toukokuu 1958

Uranus in 1 – 7 astetta Vesimiehessä
Tammikuu 1996 – syyskuu 1996
Marraskuu 1996 – huhtikuu 1997
Kesäkuu 1997 – tammikuu 1998

Neptunus 1 – 7 astetta Vesimiehessä
Helmikuu 1998 – heinäkuu 1998
Joulukuu 1998 – maaliskuu 2001
Heinäkuu 2001 – tammikuu 2002

Pluto 1 – 7 astetta Leijonassa
Syyskuu 1938 – joulukuu 1938
Heinäkuu 1939 – maaliskuu 1940
Toukokuu 1940 – syyskuu 1943
Tammikuu 1944 – heinäkuu 1944
Huhtikuu 1945 – toukokuu 1945

3. PIMENNYS

Kesän kolmas pimennys toteutuu 11.8., jolloin kyseessä on osittainen Auringon pimennys 18 astetta 42 minuuttia Leijonassa, klo 9:59 am, UT. Se osuu Saros sarjaan 2, Uusi Pohjoinen. Bernadette Brady3 kertoo, että se tulee muuttamaan rakenteita antaen mahdollisuuden uuden suunnan kehittymiselle.

Kuningatar Elisabethilla on syntymäkartallaan Neptunus 22 astetta Leijonassa 8. huoneen kärjellä kvinkunssissa Alasolmuun, joka on pimennyksen päällä ja erittäin lähellä hänen Neptunustaan, joten se viittaa aikaisemmin piilossa olleiden asioiden paljastumiseen.

Queen Elizabeth II Natal Chart

Ne, joiden syntymäkartalla on planeettoja kolmen asteen orbin sisällä 18 asteessa Leijonaa tapahtuvaan pimennykseen nähden, tulevat kokemaan muutoksen elämäntavassaan. Alla on lista vuosista, jolloin Saturnus, Uranus, Neptunus tai Pluto oli 15 – 21 asteessa Leijonaa. Henkilökohtaisten planeettojen sijoittuminen noihin asteisiin vahvistaa edelleen kokemusta.

Saturnus 15 – 21 astetta Leijonassa
Elokuu 1947 – marraskuu 1947
Tammikuu 1948 – heinäkuu 1948
Lokakuu 1976 – tammikuu 1977
Heinäkuu 1977 – elokuu 1977
Elokuu 2006 – lokakuu 2006
Helmikuu 2007 – kesäkuu 2007

Uranus in 15 – 21 astetta Leijonassa
Syyskuu 1958 – tammikuu 1959
Heinäkuu 1959 – elokuu 1960
Huhtikuu 1961 – toukokuu 1961

Pluto in 15 – 21 astetta Leijonassa
Elokuu 1948 – helmikuu 1949
Kesäkuu 1949 – syyskuu 1952
Helmikuu 1953 – Heinäkuu 1953

Yhtäkaikki nämä tämän kesän pimennykset saavat aikaan välttämättömiä muutoksia ihmissuhteisiin, erityisesti tunnettujen ihmisten kohdalla, mikä saattaa ravistella tiettyjen maiden rakenteita. Samoin kuin useimmat transiitit, pimennysten tarkoitus on tuoda tietoisuutta elämän väliaikaisesta luonteesta ja siitä, että muutos on välttämättömyys kasvulle, sujuvuudelle sekä tietoisuutemme edistymiselle.

 

Sandra-Leigh on sertifioitu /SAR:n, AFA:n ja GPA:n toimesta ammattiastrologiksi. Hän on kirjoittanut artikkeleita Mountain Astrologer-, Llewellyn Publications-, Horoscope Magazine-, The Cleveland Plain Dealer-, The Career Astrologer- ja StarlQ-julkaisuihin. Hänellä on M.A. -tutkinto psykologiassa. Hän asuu Boulderissa, Coloradossa ja on toiminut Rocky Mountain Astrologers-järjestön puheenjohtana vuodesta 2003. Hänellä on ollut myös oma TV- ja radio-show. Hän on myös palvellut GPA:n, AFAN:n hallituksissa kouluttajana /SAR:lle.
Kotisivut: www.sandraleigh.com.

1 Brady, Bernadette. Predictive Astrology: The Eagle and the Lark. York Beach, ME: Samuel Weiser, 1992, s. 223
2 Ibid, s. 309

$