OPA Israel – 2022

$15.00

Recorded : SUNDAY December 26, 2021

2022 Overview Through 4 Lens

גונית פורתעדשת ישראל – מעברים למפת המדינה

ניה פיילרעדשה התפתחותית – מעבר הדרקונים וליקויים.
מעין מדזיניעדשה עולמית – המחזור הסינודי של הפלנטות הקרובות: 2022.
הפירוט: מחזורי הרטרו של ונוס, מרקורי ומרס ואיך אלו משתלבים בתהליכים הפלנטריים הכלליים של שנת 2022
מלי ברזיליעדשה אישית– נסיגת ונוס – הזדמנות לעבודת עומק על שושלת משפחתית.

$